מאמרים ורשימות
סדנה לדיני מחשבים
החוק נגד "דואר זבל"
זכויות יוצרים באינטרנט
ארכיב מסמכים סרוקים
"טיפים" לחוזים טכנולוגיים
רישוי תוכנה - עקרונות
הפרת חוזה מחשוב-פיצויים
הסכם תחזוקת תוכנה-דוגמה
הסכם רשיון לתוכנה - דוגמה
נאמנות לתוכנת מקור-דוגמה
הסכם ליועץ מחשוב - דוגמה
תוכנות מקור - הבהקים
אופן הרישום של מאגרי מידע
החתימה האלקטרונית
מי צריך "עו"ד למחשבים" ?
תקנון אינטרנט - דוגמה
בל"ל ופרטיות הרמטכ"ל
יגאל עמיר באינטרנט
חוק חובת המכרזים
מסעיפי חוק הירושה
צוואה עכשיו ?
מ ו ז ר . . .

קישון על עו"ד


סדנה בדיני מחשבים / גד אופנהיימר

Take IT High - הסדנה המקיפה לדיני טכנולוגיית המידע   

מיטב ה"טיפים" המעשיים בתחום דיני המחשבים

                          מנהל הסדנה ומרצה ראשי: גד אופנהיימר

למנמ"ר, למנהל הרכש, למנהל הכספים, למשפטן הפנימי, ליועץ המחשוב, למנהל הפרוייקט ולמנכ"ל 
  

במפעל, בבנק, בחברת הביטוח, במשרד הממשלתי, בשלטון המקומי, באקדמיה, במגזר הבריאות, בחברת המחשבים, בבית התוכנה, בחברת האשראי, בחברה המסחרית ובעמותה

 • איך לערוך את החוזים המקצועיים בארגון? חוזים להרשאות בתוכנה, למיקור חוץ, לפרוייקט פיתוח, NDA, לתמיכה, הטמעה ותחזוקה, לשיווק והפצת תוכנה בארץ ובעולם, להקמת אתר אינטרנט, לנאמנות של תוכנת מקור, להעסקת יועץ חיצוני, להעסקת עובדים בכירים, ועוד ... 
 • איך לשמור על הסודות המסחריים של הארגון?  
 • איך לנהוג בשעת משבר עם ספק/לקוח. מתי עדיף גישור? האם בוררות? הנלך לבית משפט? הראוי למסור את זכות ההכרעה ליצור ל"פוסק מקצועי"?  
 • איך לנסח את התקנון של אתר האינטרנט של הארגון?
 • המותר והאסור בתחום הגנת הפרטיות
 • "עשה" ו"אל תעשה" בעת עריכת מכרז טכנולוגי/הכנת מענה למכרז 
 • איך להתנהג עם ה- BSA ? 
 • מה באמת היה פשעו של "האנלייזר"?  
 • חוק חופש המידע - האומנם מהפכה? 
 • מה זו "חתימה אלקטרונית"?
 • איזה חוקים על המנמ"ר להחזיק על מדף הספרים שלו? 
         
  על אלה ויותר, הלכה למעשה – בסדנה זו 
           
            
   מטרות הסדנה
 • דיון בממשקים בין המשפט לבין הטכנולוגיה והמידע
 • הארת המרכיבים העיקריים בחוזים הנפוצים בענף
 • "טיפים" מעשיים למעורבים בהתקשרויות בענף
 • היכרות עם החוקים העוסקים בטכנולוגיה ובמידע
 • דיון באלטרנטיבות לניהול מחלוקות וסכסוכים בענף ההיי טק

  נושאי הסדנה  

  מבוא - התמודדות המשפט עם חידושים טכנולוגיים
   

        זכויות קניין בתוכנה

 • מבוא לזכויות קניין רוחני
 • זכויות יוצרים
 • "שימוש הוגן" 

        חוזי מחשוב

 • מבוא - יסודות בדיני חוזים כלליים בישראל
 • חוזים להרשאות שימוש בתוכנה 
 • חוזים לפיתוח תוכנה
 • חוזים לתחזוקה ותמיכה בתוכנה
 • חוזים למיקור חוץ - Outsourcing
 • Shrink Wrap, Browse Wrap
 • Terms of Use
 • חוזים לשיווק והפצת תוכנה
 • חוזים להעסקת שכירים/יועצים
 • חוזי סודיות
 • חוזים לנאמנות של תוכנות מקור 

         עבירות מחשב 

 •  חוק המחשבים - 1995
 • עבירות פליליות בעולם האינטרנט 

            הגנת הפרטיות בהקשר של מידע ממוחשב

 •  חוק הגנת הפרטיות - 1981 
 •  חוק שירות נתוני אשראי - 2002

        הגנה על סודות מסחריים   

 •  חוק עוולות מסחריות - 1999  
 •  NDA 

  סוגיות משפטיות באינטרנט

 •  הקמת ואירוח האתר
 •  אחריות בעל האתר לתוכן האתר
 •  תקנון האתר
 • אנונימיות הגולשים 
 • המעמד המשפטי המיוחד של מנועי החיפוש
 • ה- Cookies
 •  SPAM
 • היבטים משפטיים של מנועי חיפוש    

       מכרזי טכנולוגיה

 •  חוק חובת המכרזים - 1992  
 •  סוגי ההליכים - RFI, מכרז פומבי, מכרז מסגרת, מכרז עם מו"מ  
 •  מרכיבים ייחודיים למכרזי מחשוב 
 •  זכויות המציעים אשר לא זכו 
 •  הליכים משפטיים בתחום המכרזים

      חוק חופש המידע - 1998   

      ראיות ממוחשבות

      ארכיב מסמכים סרוקים 

      חוק החתימה האלקטרונית -2001

      ניהול סכסוכים והליכים משפטיים בענף 
       ADR- Alternative Dispute Resolution
 

 •  התלבטויות: בתי משפט? בוררות? גישור? פוסק מקצועי? 
 •  בוררות: אופן קביעת הבורר, ניהול הבוררות, יתרונות וחסרונות  
 •  יסודות הגישור בכלל, ובענף ההיי טק בפרט
 •  סמכות השיפוט ברשת האינטרנט
 •  עדות מומחה במחלוקות שנושאן תוכנה/חומרה
 •  מעמד "הפוסק המקצועי" בחוזי מחשוב 

     סדנה שעיקרה "הלכה למעשה" - גם תיאוריה, אבל דגש על הצד המעשי   
   

   לא   להלעטת השומעים בציטוטים של אין סוף סעיפי חוק ופסקי דין 

   כן   להקניית ידע, יסודות, מגמות, וכלי עבודה מעשיים  

 

זכור! רק את שלמדת לא יוכלו לקחת ממך לעולם 



פיתוח - אסף אופנהיימר