מאמרים ורשימות
סדנה לדיני מחשבים
החוק נגד "דואר זבל"
זכויות יוצרים באינטרנט
ארכיב מסמכים סרוקים
"טיפים" לחוזים טכנולוגיים
רישוי תוכנה - עקרונות
הפרת חוזה מחשוב-פיצויים
הסכם תחזוקת תוכנה-דוגמה
הסכם רשיון לתוכנה - דוגמה
נאמנות לתוכנת מקור-דוגמה
הסכם ליועץ מחשוב - דוגמה
תוכנות מקור - הבהקים
אופן הרישום של מאגרי מידע
החתימה האלקטרונית
מי צריך "עו"ד למחשבים" ?
תקנון אינטרנט - דוגמה
בל"ל ופרטיות הרמטכ"ל
יגאל עמיר באינטרנט
חוק חובת המכרזים
מסעיפי חוק הירושה
צוואה עכשיו ?
מ ו ז ר . . .

קישון על עו"ד


תוכנות מקור: הגדרה ומאפיינים / גד אופנהיימר

  1. תוכנת מקור (הידועה גם בשם "קוד מקור"), היא היצירה המקורית אשר נוצרה על ידי מפתח התוכנה בשפת מחשב כלשהי, שפה המובנת וניתנת לקריאה וכתיבה על ידי בן אנוש.
    במילים אחרות תוכנת המקור היא הצורה הטקסטואלית של כל ההוראות המרכיבות תוכנת מחשב מסוימת.  כדי שגם המחשב "יבין" את התוכנית וידע להפעילה ולבצע אותה, על תוכנת המקור לעבור תהליך של הסבת/תרגום קוד המקור לצורה קריאת מחשב, תהליך הנקרא קומפילציה ("הידור" בעברית). שלב הקומפילציה הוא הכרחי לצורך העברת התוכנה משפת התכנות לצורת ביטוי אחרת הקרובה יותר לביטים ("אפסים ואחדים"), אשר רק אותה מסוגל המחשב לבצע.
  2. לאחר שלב הקומפילציה ישנם בנמצא שני תוצרים נפרדים אשר בכל אחד מהם מגולמת אותה תוכנית מחשב: מחד תוכנת המקור אשר תשמש בהמשך את המתכנתים לעריכת שינויים, תוספות והתאמות בתוכנה, ומאידך התוכנה בגרסתה ה"מקומפלת" (הנקראת גם "Object Code" או בעברית "תוכנת היעד"), ואשר משמשת להפעלת התוכנה והרצתה האופרטיבית על גבי המחשב או רשת המחשבים, לפי המקרה. תוכנת מחשב פועלת באופן יצרני ומבצעת את מטלותיה עבור המשתמשים בה ללא כל צורך בתוכנת המקור. כך למשל כל משתמש במחשב אישי משתמש באופן שוטף בתוכנות מייקרוסופט, מבלי שכמובן יש לו גישה כלשהי לתוכנות המקור, וכך הדבר גם לגבי כל תוכנה ותוכנה אחרת. הצורך בתוכנות המקור קיים רק לצורך ביצוע שינויים בתוכנה, והיא נחוצה בפועל אך ורק למי שמבקש לבצע בעצמו שינויים בתוכנה.
  3. כל הידע, הכשרון והניסיון אותם השקיע מפתח התוכנה באים לידי ביטוי בתוכנת המקור. תוכנת המקור מהווה את הסוד המסחרי/מקצועי העיקרי של יצרני התוכנה, גדולים כקטנים. זו גם הסיבה שיצרני התוכנה מהם אנו רוכשים הרשאות שימוש בתוכנות מדף, כמעט ללא יוצא מן הכלל, לא יחשפו בפנינו את תוכנות המקור. לכל היותר יהיו מוכנים במקרים מסוימים להפקיד את תוכנת המקור בנאמנות בתנאים מאוד מגבילים וקפדניים אצל נאמן (דוגמה לחוזה נאמנות מסוג זה מופיעה כרשימה נפרדת באתר זה). מטרת הפקדה מסוג זה היא להבטיח כי במקרים של "קטסטרופות" כדוגמת פירוק החברה מפתחת התוכנה, לא יעמוד המשתמש בפני שוקת שבורה ללא אפשרות של המשך פיתוח התוכנה ועריכת שינויים בה. ואולם לצורך הפעלה יצרנית של התוכנה, מותקנת כל תוכנה על גבי מחשב המשתמש בה בצורתה כObject Code , ואין שום צורך בתוכנת המקור לשם כך.
  4. במקרים בהם על פי הדין או מכוח הסכם בין המזמין לבין המפתח הבעלות בתוכנה תימסר למזמין, הנוהג הרגיל, הקבוע והנפוץ במשק המחשוב על כל מגזריו, הוא כי תוכנת המקור נמסרת בפועל לידי המזמין רק בשלב האחרון של ההתקשרות (אם בכלל), ולאחר שהמזמין עמד בכל התחייבויותיו לרבות תשלום מלוא המחיר המוסכם של התוכנה. יוצא מן הכלל היחיד לנוהג של מסירת קוד המקור רק בתום ההתקשרות הוא כאשר מוסכם במפורש אחרת, ואני יכול לקבוע מניסיוני בוודאות שהסכמות כאלה, אם יש כאלה בכלל, הן נדירות ביותר.
  5. במציאות בהרבה מאוד מקרים קוד המקור לא נמסר בסופו של דבר בכלל לידי המזמין, שכן אין לו בכלל צורך אמיתי בה. ברוב המכריע של המקרים ההתקשרות בין המפתח לבין המזמין אינה מסתיימת עם גמר הפיתוח של התוכנה, והקשר בין המזמין למפתח נמשך למשך שנים נוספות. בשנים נוספות אלה מקובל שהמפתח המקורי של התוכנה ממשיך לספק למזמין שירותים נלווים כגון שינויים, תחזוקה וכיו"ב, ונדיר שפעולות אלה נעשות על ידי המזמין עצמו או צד ג' מטעמו, שכן הדבר לחלוטין לא יעיל ולא כלכלי. לכן בדרך כלל לא נוצר צורך אמיתי וכן במסירת קוד המקור למזמין, וזאת משום שאין למזמין שום צורך להחזיק בו, ואין לו גם את המיומנות לעשות בו שימוש. גם לאיש מקצוע מנוסה שלא כתב בעצמו את קוד המקור יהיה קושי רב לעשות שינויים בתוכנה שלא הוא פיתח אותה, ועל אחת כמה וכמה למזמין עצמו. יתרה מזאת, ברגע שקוד המקור נמסר למזמין או לצד ג' מטעמו, יכולת המפתח להבטיח למזמין המשך תמיכה היא מוגבלת ביותר, שכן אם מישהו זולת המפתח יעשה בתוכנת המקור שינויים, לא תהיה למזמין יותר יכולת לקחת אחריות על התוכנה וביצועיה.
  6. מן ההיבט של דיני זכויות יוצרים, תוכנת המקור היא בגדר יצירה, בדיוק כשם שציור של אמן מפורסם היא בגדר יצירה, ועל שתיהן חלות אותה מערכת חוקים. ואולם בזה מסתיים הדמיון. מבחינה פרקטית הערך האמיתי של הציור טמון כמובן בציור עצמו והוא נתלה על ידי הבעלים על הקיר בבית או במוזיאון, בעוד שהצורה החיצונית של תוכנת המקור אינה מעניינת איש, שכן היא משמשת רק ככלי להשגת התוצאה המבוקשת – ניהול הנהלת חשבונות, מסחר באתר אינטרנט, ניהול רצפת ייצור וכיו"ב מערכות מידע. במילים אחרות, תוכנת המקור היא איננה היעד של ההזמנה והיא איננה המוצר או השירות אותם מזמין הלקוח מהמפתח. אין למזמין בדרך כלל מה לעשות עם תוכנת המקור וצורתה אינה מעניינת אותו. היא משמשת רק אמצעי/כלי להשגת יעדי ההזמנה שלו. תוכנת המקור תשמש אותו אולי בעתיד רק לביצוע שינויים, וגם זאת עדיף להמשיך ולעשות באמצעות המפתח המקורי. 

  

**  ניתנת רשות לעשות בתוכן רשימה זו שימוש חופשי, בתנאי שיצוין המקור (המחבר ואתר האינטרנט). אין להשתמש בתוכן לצורך שיגור "דואר זבל", אין למכור אותו, ואין לגבות תשלום בגין השימוש בו. התוכן מיועד לציבור הרחב והוא איננו בגדר מתן יעוץ משפטי.   פיתוח - אסף אופנהיימר