מאמרים ורשימות
סדנה לדיני מחשבים
החוק נגד "דואר זבל"
זכויות יוצרים באינטרנט
ארכיב מסמכים סרוקים
"טיפים" לחוזים טכנולוגיים
רישוי תוכנה - עקרונות
הפרת חוזה מחשוב-פיצויים
הסכם תחזוקת תוכנה-דוגמה
הסכם רשיון לתוכנה - דוגמה
נאמנות לתוכנת מקור-דוגמה
הסכם ליועץ מחשוב - דוגמה
תוכנות מקור - הבהקים
אופן הרישום של מאגרי מידע
החתימה האלקטרונית
מי צריך "עו"ד למחשבים" ?
תקנון אינטרנט - דוגמה
בל"ל ופרטיות הרמטכ"ל
יגאל עמיר באינטרנט
חוק חובת המכרזים
מסעיפי חוק הירושה
צוואה עכשיו ?
מ ו ז ר . . .

קישון על עו"ד


שימוש בחומר מרשת האינטרנט - הנחיה לעובדי חברה

רשת האינטרנט היא ספק אדיר של מידע רב ומגוון, כאשר הגלישה ברשת היא מעשה של יום יום כמעט לכל אחד. הגישה למידע היא חופשית וכמעט נטולת הגבלות, כאשר כל אדם רשאי לגלוש לכל אתר כאוות נפשו, ובדרך כלל ללא צורך ברשות מיוחדת מאיש.

ואולם בניגוד מוחלט לחופש הגלישה, הרי שלגבי השימוש בחומרים שברשת, הכללים הם שונים לחלוטין, וחשוב ביותר להיות מודעים וערים לכך. כל החומרים ברשת האינטרנט, כמעט בלי יוצא מן הכלל, מוגנים באמצעות הענף המשפטי של זכויות יוצרים.

זכויות היוצרים תמיד שייכות למאן דהוא, יהא זה המחבר, בעל האתר בו מוצג החומר, או כל גורם אחר. זכויות היוצרים קיימות בכל סוג ומדיה ולרבות טקסטים, מאמרים, סיפורים, מחקרים, כתבות, שירים, ציורים, תמונות, תצלומים, מצגות, הרצאות, תקצירים, שרטוטים, סמלים, מנגינות, קטעי וידיאו, סרטים, קבצי מוזיקה ועוד כהנה וכהנה.

חשוב לציין כי זכויות היוצרים חלות באופן אוטומטי על כל חומר המוצג ברשת האינטרנט, ואפילו לא נלווה להם כל אזכור או קרדיט של המחבר, של הצלם או של בעל האתר, וגם אם לא אוזכר שם בכלל הנושא של קופירייט. מבחינת דיני זכויות היוצרים אין גם שום חשיבות או משמעות לערך האומנותי או המסחרי של החומר. כך למשל אין זה משנה לענייננו אם מדובר בתצלום אומנתי נדיר ורב ערך, או אם מדובר בתצלום שגרתי ביותר או מקרי שנעשה ברחוב או במקום ציבורי אחר, וכאמור לעיל אפילו אם אין בנמצא ולו רמז לזהות המצלם. וכך הדבר לא רק ביחס לצילום כי אם גם לגבי כל סוג אחר של חומר, מדיה או יצירה.

דיני זכויות היוצרים הנוהגים בארץ (בדומה לכלל העולם המערבי), אוסרים באופן גורף על כמעט כל העתקה או שימוש בחומר, אלא אם ניתנה על ידי בעל הזכויות הרשאה מפורשת בחומר לכל שימוש או העתקה ספציפיים.
חשוב לדעת כי על פי חוק זכויות היוצרים המעודכן משנת 2007, כל מי שמפר זכות יוצרים חושף את עצמו (ואת מעבידו - אם הדבר נעשה במסגרת תפקידו), לתשלום פיצויים של עד 100,000 ¤ בשל כל אירוע ואירוע של הפרה, וזאת ללא קשר ישיר למידת הנזק אשר נגרם בפועל. הסכום האמור הוא אכן פיצוי ללא הוכחת נזק, אולם לבית המשפט שיקול דעת רחב אם להטיל פיצוי ללא הוכחת נזק ומה יהיה שיעורו. התוצאה תלויה בסופו של דבר גם במידת תום הלב של המעתיק, שיעור הנזק שנגרם לתובע, ועוד קריטריונים אחרים.
התוצאה היא שארגונים לא מעטים מוצאים את עצמם מעת לעת מסובכים בתביעות של סכומי עתק בשל מקרים בהם עובדיהם שילבו במסגרת תוצר של עבודתם חומר כלשהו שנלקח מהאינטרנט, ואין נפקא מינה אם הדבר נעשה בכוונה או בתום לב מוחלט של העובד.

לאור כל האמור רצוי כי כל ארגון יודיע לעובדיו כי חל איסור מוחלט לשלב חומרים שמקורם ברשת האינטרנט לתוך פרסומים, חוברות, מצגות, ביטאונים, מאמרים, מסרים של דוא"ל, אתרי אינטרנט, וכל מדיה אחרת. האיסור צריך שיחול באותה מידה על מדיה המיועדת לתפוצה רחבה ופומבית, ועל מדיה המיועדת לתפוצה פנימית בתוך החברה, ואפילו אם תפוצה כזו מאוד מוגבלת בהיקפה.
החריג לאיסור הנ"ל הוא קבלת הרשאה מפורשת ובכתב מבעל הזכויות לשימוש ספציפי כזה או אחר בחומר, הרשאה אותה חשוב ביותר לתייק ולשמור לכל מקרה שתועלה כלפי השימוש טענה כלשהי בעתיד.

לסיום יוזכר כי על פי דיני זכויות היוצרים קיימים גם מספר מצומצם של חריגים לאיסור השימוש, דהיינו, בנסיבות מאוד מיוחדות ניתן להשתמש בסוגים מסוימים בלבד של חומר גם ללא קבלת הרשאה מבעל הזכויות.  המונח המשפטי לכך הוא "שימוש הוגן", ואולם שימוש כזה מאוד מוגבל ויש לחשוב ולבדוק היטב מראש אם הנסיבות הספציפיות אכן נופלות בגדרו.
 

**  ניתנת רשות לעשות בתוכן רשימה זו שימוש חופשי, בתנאי שיצוין המקור (המחבר ואתר האינטרנט). אין להשתמש בתוכן לצורך שיגור "דואר זבל", אין למכור אותו, ואין לגבות תשלום בגין השימוש בו. התוכן מיועד לציבור הרחב והוא איננו בגדר מתן יעוץ משפטי. פיתוח - אסף אופנהיימר